top of page

SAFETY.TALK - Yeni AB Makine Direktifi (TR)

Avrupa standartları ve direktifleri 20 seneyi aşkın bir süredir makineler ve makine emniyet birleşenlerini için aynı güvenlik önlemlerinin tüm Avrupa genelinde geçerli olmasını sağlamaktadır. Teknolojideki gelişmeler ve dijitalleşmenin günümüzde ulaştıgı boyut, AB Makine Direktifi ve ilgili standartların yeniden uyarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer bir önemli neden ise, Avrupa Komisyonu’nun „Avrupa’yı dijital çağa uygun hale getirme“, yani dijital dönüşümün gerekliliklerini karşılayarak Avrupa iç pazarını güçlendirme hedefidir. Avrupa Birliği 2017 yılında 500 Milyar Euro tutarında makine ihracatı gerçekleştirmiştir, bu ihracatın %50’si AB-Ülkeleri aralarında yapılmıştır. AB Makine Direktifi, AB’deki makine kullanıcılarının güvenliği için önemli bir unsurdur. Makinaların yüksek derecede güvenliği, kullanıcılar için sağlık ve emniyet ve bunun yanı sıra AB pazarı içerisinde makinaların serbest dolaşımını belirli kaidelerle temin etmek önemli bir hedeftir. Makine direktifi, makine kullanımlarından kaynaklanabilecek kazaları önleyerek bir nevi sosyal maliyetleri düşürmektedir. Makine ve Aksamların güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir. Bu güvenlik konusu ilgili yasal düzenlemelerin doğru uygulanmasına direkt bağlıdır. Özellikle AB Makine Direktifi bu kapsamda Avrupa’nın endüstrisin başarısı için anahtar fonksiyon görmektedir. Makine sektörü bir bütün olarak Avrupa ekonomisinin endüstriyel motorlarından en önemlisidir.


Deutsche Messe Technology Academy, Phoenix Contact ve Turkish Machinery tarafından organize edilen SAFETY.TALK etkinliğin videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.Comments


bottom of page